Пуджа и практики поклонения, Суваннавира, 20.05.20:

Мантра, пуджа и другие практики поклонения, Суваннавира, 27.07.20: